• Domaće životinje
  • 21.02.2013.

Sabor danas raspravlja o preciznom opisu "domaće životinje"

Zakonom o zaštiti životinja je zabranjeno držanje divljih životinja u cirkusima i njihovo nastupanje, a definiranjem pojma 'divlje životinje' odredilo bi se koje su to životinje

Foto: RGBStock.com
  • 562
  • 30
  • 0

Zastupnici Hrvatskog sabora danas s radom nastavljaju raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja s Konačnim prijeldogom zakona kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

Predloženim izmjenama i dopunama nastoji se, među ostalim, osigurati jasnije tumačenje zakonskih odredbi što je, primjerice, bila osnovna namjera za preciznijim opisom značenja pojma „domaća životinja”. Zakonom o zaštiti životinja je zabranjeno držanje divljih životinja u cirkusima i njihovo nastupanje, a definiranjem pojma „divlje životinje“ (sve životinje, što uključuje i strane životinjske vrste, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih pasa i konja te radnih životinja) odredilo bi se koje su to životinje.

Budući da su pojedini organizatori cirkuskih predstava tumačili kako su domaće životinje ljame i deve te da ih mogu kao dio cirkusa uvesti na područje Republike Hrvatske, zakonom se željelo pojasniti kako se pojam „domaće životinje“ odnosi samo na životinje pripitomljene i udomaćene na području Republike Hrvatske, a ne i na strane životinjske vrste udomaćene u drugim zemljopisnim područjima.

Foto: RGBStock.com


Izvori

poslovni.hr


Tagovi

Hrvatski sabor Domaće životinje

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Sreća kad dobiješ klupicu u bašči :)