• Sprečavanje poplava
  • 04.07.2015. 09:15

Regionalna suradnja u području voda

Ministri će u Brčkom raspravljati o posljedicama poplava kao i zajedničkom projektu njihovih budućih sprečavanja. Bit će potpisan i bilateralni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava.

Foto: Brčko.ba
  • 125
  • 11
  • 0

Na poziv Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, u Brčkom, u Bosni i Hercegovini, godinu dana nakon katastrofalnih poplava, održava se sastanak ministara nadležnih za područja voda i vodnoga prometa te drugih visokih predstavnika država koje se nalaze u slivu rijeke Save, odnosno Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije, kako bi razmotrili pitanje daljnje regionalne suradnje tih država, u području vodnoga gospodarstva.

Na sastanku će ministri potpisati Protokol o upravljanju nanosom i Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. Protokol određuje osnovna načela održivog upravljanja nanosom, uvažavajući pri tome prirodne procese i vodni režim. Države se njime, također, obavezuju da će izraditi Plan upravljanja nanosom u slivu rijeke Save, te da će na godišnjoj razini razmjenjivati informacije o planiranom iskopu nanosa.

Plan upravljanja rizikom od poplava

"Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija, suradnjom kroz Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save, već godinama ulažu zajedničke napore u provedbi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, čiji su ciljevi, između ostaloga, suradnja u poduzimanju mjera prevencije ili ograničavanja opasnosti i smanjenje štetnih posljedica nepogoda, uključujući i one izazvane poplavama. U skladu s tim, tzv. Savska komisija, koordinira niz ključnih aktivnosti od zajedničkog interesa u području zaštite od poplava, značajnih za cijeli sliv, kao što su izrada zajedničkog Plana upravljanja rizikom od poplava, kojim će se definirati ciljevi upravljanja rizikom od poplava koji su od zajedničkog interesa, mjera za postizanje tih ciljeva, mehanizama koordinacije na razini sliva, kao i način suradnje država stranaka u slučaju izvanredne obrane od poplava te razvoj koordiniranog sustava prognoze, upozoravanja i uzbunjivanja u slučaju pojava poplava u slivu rijeke Save. U tom su području već postignuti značajni rezultati, ali je nužno da se procesi nastave, uz dodatnu podršku država, kako bi se doveli na razinu, na kojoj mogu učinkovito utjecati na smanjenje rizika, kao i štetnih posljedica poplava u budućnosti", ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

Projekt obnove plovide plovnim putem rijeke Save

Na sastanku će predstavnici država razmotriti i status implementacije projekta obnove i razvoja prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save. S obzirom da su dosad učinjeni znatni napori na pripremi obnove toga plovnog puta, te da se projekt nalazi u fazi pripreme najvažnijega dijela, koji neposredno prethodi izvođenju radova, razmotrit će se daljnji koraci koje je potrebno poduzeti, kako bi se intenzivirale i ubrzale aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije koja još nedostaje, imajući u vidu da je cjelovita obnova plovnog puta rijeke Save jedan od prioriteta u razvoju prometne mreže u tome slivu.

Ove se godine također navršava i deset godina od početka rada Savske komisije, stoga je ovaj sastanak prilika da se rezimiraju rezultati regionalne suradnje u području voda, kroz koordinaciju spomenute komisije kao i utvrde smjernice za budućnost.

Zajedničko međusobno korištenje pitke vode za stanovnike BiH i Hrvatske

U sklopu održavanja ovoga sastanka, ministar Tihomir Jakovina će potpisati bilateralni ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava, presječenih državnom granicom. Ugovor se sklapa s ciljem utvrđivanja uvjeta za korištenje voda za potrebe javne vodoopskrbe iz javnih vodoopskrbnih sustava s državnog područja jedne države, za stanovništvo na području druge države, ukoliko ti povezani sustavi čine jedinstvenu tehničku cjelinu, na koju je sustav dimenzioniran, uz uvjet da su isti dogovorno građeni.

Foto: Brčko.ba


Tagovi

Sliv Sava Tihomir Jakovina Brčko Bosna i Hercegovina Crna Gora Hrvatska Slovenija Srbija Regionalna suradnja Poplave Iskop nanosa Međunarodna komisija Ministarstvo poljoprivrede Plovidba Plovni put Savska komisija Bilateralni ugovor Vodo


Autorica

Sandra Špoljar

Više [+]

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Na svome OPG-u u Štriki pokraj Umaga obnavljam suhozide i izrađujem nove. Zaljubio sam se u ovu vrstu tardicijskog zidanja i svakoga dana bih stvarao nešto novo. Cilj mi je sagraditi svojim rukama Kažun, okrugli ili pravokutni.