• Hrvatska poljoprivredna agencija
  • 19.04.2012.

Poljoprivredna agencija predstavila Godišnje izvješće za 2011. godinu

  • 1.205
  • 58
  • 0

Hrvatska poljoprivredna agencija je 18. travnja 2012. godine pred dvjestotinjak okupljenih uzvanika u kino dvorani Ministarstva gospodarstva predstavila Godišnji izvještaj za 2011. godinu s rezultatima rada.

Program predstavljanja vodila je pomoćnica ravnatelja dr. sc. Maja Dražić. Okupljene uzvanike su pozdravili predsjednici Središnjih uzgajivačkih saveza s kojima Hrvatska poljoprivredna agencija ostvaruje pozitivnu suradnju, Igor Mihaljević predsjednik Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog saveza, Branko Kolak predsjednik Središnjeg saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda i Stjepan Kušec, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske. Savjetnik ICAR-a (Međunarodna organizacija za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja) dr. Milan Zjalić izvijestio je o trendovima primjene elektronskih oznaka za domaće životinje u Europskoj uniji, istaknuo dobru suradnju HPA kao članice ICAR-a, posebice da je ravnatelj HPA dr. sc. Zdravko Barać predsjednik odbora za kozarstvo u ICAR-u. Pomoćnica ministra poljoprivrede dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl je govorila o suradnji i zajedničkim projektima Uprave za veterinarstvo i HPA na aplikaciji „Program za klaonice“ KOLK i VETI.

Nakon uvodnih pozdrava ravnatelj HPA dr. sc. Zdravko Barać je predstavio glavne značajke rada HPA kao i opće trendove u stočarstvu Republike Hrvatske. Prema glavnim djelatnostima (iz uzgojnih programa za govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo, kozarstvo i male životinje, administriranje JRDŽ-a, potpora iz sustava plaćanja i mliječnih kvota, kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda te marketinga) prikazao je najvažnije pokazatelje aktivnosti u kretanjima po navedenim djelatnostima. Tijekom 2011. godine zabilježeno je ukupno 206.291 goveda, od čega je sa 65,34% najzastupljenija simentalska pasmina goveda. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ukupan broj krmača u 2011. godini je 107. 000, od čega je 26.586 pod kontrolom proizvodnosti. Zabilježeno je oko 600.000 ovaca, od čega je 46.531 uzgojno valjanih grla, te 80.000 koza, a 9.560 uzgojno valjanih grla. Rezultati proizvodnosti malih životinja pokazuju da je u protekloj godini registrirano 2 860 zagorskih purana, 1052 kokoši hrvatica, te ukupno 33 uzgajivača matica. HPA putem Odjela za procjenu uzgojnih vrijednosti obavlja genetsko vrednovanje domaćih životinja sukladno smjernicama ICAR-a. U registru stočarskih farmi na koncu 2011. godine upisano je 148.756 gospodarstava kod 154.520 posjednika. Putem Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka tijekom 2011. godine zabilježeno je 17.366 proizvođača mlijeka koji su isporučili 626.407.108 kg kravljeg mlijeka. Broj klasiranih goveđih trupova na liniji klanja je bio 254.944, svinjskih 1.253 660 i ovčjih 49 099 komada. Odjel za tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda HPA provodi projekte promocije domaće proizvodnje mlijeka i mesa oznakama Mlijeko hrvatskih farmi i Meso hrvatskih farmi. Tijekom prošle godine s razvijen je i s radom započeo tržišni projekt internet prodaje teladi, a u pripremi je internet prodaja utovljenih svinja, prasadi za tov i rasplodnih junica.

HPA ostvaruje suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama, organizira stočarske izložbe, aukcijske prodaje, bambino kup, edukacije za uzgajivače goveda, ovaca i koza, svinja, te državnu izložbu hrvatskih ovčjih i kozjih sireva.

Dr. sc. Maja Dražić je po završetku programa predstavljanja naglasila da su podaci iz godišnjeg izvješće za 2011. godinu, kao i oni iz ranijih godina dostupni na web stranici HPA www.hpa.hr.


Tagovi

Hrvatska poljoprivredna agencija Godišnje izvješće Stočarstvo Domaća proizvodnja

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Stigla i druga prinova :D