• Nacionalni akcijski plan
  • 23.12.2013. 11:00

Održiva uporaba pesticida u hrvatskoj proizvodnji

NAP ima za cilj smanjenje rizika na zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida

  • 544
  • 49
  • 0

Jučer je na stranicama Europske komisije objavljen Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP).

Plan se, sukladno zahtjevu Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, donosi od 21. listopada 2009. o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida donesenog na sjednici Vlade RH održanoj 13. lipnja 2013. godine.

Nacionalni akcijski plan:

  1. osigurava provedbu Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/12)
  2. odnosi se samo na pesticide koji se smatraju sredstvima za zaštitu bilja kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište
  3. cilj mu je smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida i poticanje integriranih i alternativnih mjera suzbijanja štetnih organizama, na način da se:
  • razvije bolje razumijevanje načina uporabe pesticida
  • osigura korištenja znanstvenih i drugih dokaza za prepoznavanje pesticida i postupaka koji zahtijevaju pozornost u cilju razvoja i promicanja mjera i postupaka kojima će se smanjiti štetan utjecaj uporabe ovih kemikalija te omogućiti korisniku suzbijanje štetnika, bolesti i korova na ekonomičan način
  • osigura prepoznavanje vlastitih uloga svih dionika i interesnih skupina u ostvarivanju zajedničkog cilja postizanja održive uporabe pesticida

NAP-om se utvrđuju kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za smanjenje rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi obuhvaćaju razna područja interesa, npr. zaštitu zaposlenika, zaštitu okoliša, ostatke pesticida u hrani, primjenu posebnih tehnika ili uporaba na specifičnim kulturama.

Photo: ipmimages.org


Tagovi

Pesticidi Proizvodnja hrane NAP Europska komisija Ekologija Zaštitna sredstva

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Gotovo na početku tzv. ‘Majstorske ceste’ koja preko Velebita spaja Liku s morem nalaze se i ostaci... Pročitaj cijelu bilješku »