Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Otpis dugova
 • 02.08.2018. 09:00

Novost: otpis dugova fizičkim osobama

Oko Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama mišljenja javnosti su podijeljena, a procjenjuje se da bi mogao obuhvatiti oko 11 tisuća blokiranih građana. Zakon je stupio na snagu 21. srpnja 2018., a najvažnije novine saznat ćete u današnjem tekstu.

Foto: Pixabay/PublicDomainPictures
 • 3.547
 • 217
 • 0

Svrha Zakona o otpisu duga fizičkim osobama je mjera pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa fizičkih osoba – građana, jednokratnim otpisom duga u zakonski utvrđenom iznosu i pružanja mogućnosti reprograma ostatka dospjelog poreznog duga obuhvaćenog ovrhom na novčanim sredstvima poreznog duga, sve s ciljem deblokade računa dužnika i poticanja potrošnje i gospodarskog rasta te smanjivanja socijalnih razlika.

Na što se Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama NE primjenjuje?

Zakon se ne primjenjuje na dospjeli neplaćeni dug koji se odnosi na:

 • tražbine s osnove privremenog uzdržavanja djeteta,
 • novčane kazne izrečene u prekršajnim i kaznenim postupcima,
 • obveze koje se odnose na tražbine prijašnjih dužnikovih radnika iz radnog odnosa po osnovi mirovinskog osiguranja.

Tko su dužnici?

U smislu Zakona, dužnik je fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i koja se na dan stupanja na snagu tog Zakona još uvijek provodi.

Pritom se registriranom djelatnošću smatra:

 1. djelatnost obrta upisana u obrtni registar,
 2. djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac,
 3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja,
 4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva,
 5. ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili poreza na dobit.

Tko su vjerovnici?

Zakon je uveo dvije grupe vjerovnika:

GRUPA I.:

 1. RH,
 2. proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 3. trgovačka društva u isključivom vlasništvu RH,
 4. pravne osobe kojima je osnivač RH, a koje se nalaze u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija,
 5. vjerovnici tražbina koje se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave.

GRUPA II.:

 1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 2. proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 3. financijske institucije,
 4. sve druge pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.

Što se smatra dugom?

Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, uz uvjet da se za njega na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu tog Zakona još uvijek provodi.

Dospjelim dugom ne smatra se naknada za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se naplaćuje prema odredbama propisa koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, a koja se odnosi na osnove za plaćanje po kojima nije niti djelomično otpisan dug prema vjerovniku iz GRUPE I., kao i dug iz osnove za plaćanje kojom je određena mjera osiguranja.

Otpis duga temeljem Zakona

Danom stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama dužniku se otpisuje dospjeli dug po osnovama za plaćanje vjerovnika iz GRUPE I. najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška svih vjerovnika iz te GRUPE I. od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.

Ako dužnik ima dug po osnovama za plaćanje čiji ukupan iznos prema svim vjerovnicima iz GRUPE I. prelazi navedeni iznos od 10.000,00 kuna, otpisat će se dug prema vjerovniku iz GRUPE I. iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod FINA-e sve do iznosa od 10.000,00 kuna.

Način izvršavanja otpisa dugova

Dužniku će FINA u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona prestati izvršavati osnove za plaćanje za dug koji se otpisuje temeljem Zakona, kao i za naknadu za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se odnosi na osnovu koja se prestala izvršavati.

O tome će FINA u roku od 30 dana od dana prestanka izvršavanja osnove za plaćanje dostaviti izvješće u elektroničkom obliku vjerovnicima iz GRUPE I. za osnove za plaćanje koje se na njih odnose. Ti vjerovnici tada će izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga i o tome će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

Otpis duga prema odluci vjerovnika

Vjerovnici iz GRUPE II. mogu dužniku  temeljem vlastite odluke otpisati dospjeli dug bez ograničenja novčanog iznosa te mogu vlastitom odlukom odrediti hoće li dug otpisati samostalno ili po zahtjevu dužnika, a tu informaciju učinit će javno dostupnom objavom u sredstvima javnog priopćavanja, na svojim mrežnim stranicama i/ili na drugi prikladan način, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona. Odluče li se ovi vjerovnici za otpis dospjelog duga samostalno, dužni su u roku od 60 dana od dana objave o namjeri otpisa izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe.

Odluče li se, pak, za otpis duga temeljem zahtjeva dužnika, objavom će pozvati dužnike na podnošenje zahtjeva. Pisani zahtjev za otpis dužnik može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave, a zahtjev mora minimalno sadržavati ime, prezime, adresu i OIB dužnika te opis i/ili oznaku dospjelog duga za koji se traži otpis.

Ovi vjerovnici dužni su u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za otpis dužnika koji ispunjava uvjete izvršiti otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe na novčanim sredstvima te o tome obavijestiti dužnike bez odgađanja.

Reprogram poreznog duga

Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama tog Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram do 31. prosinca 2018., dok će kasnije zaprimljeni zahtjevi biti rješenjem odbačeni.

Pritom se dospjelim poreznim dugom smatra dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak.

Reprogramiranje dospjelog poreznog duga za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno tom Zakonu, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga te se na reporgramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava zakonska zatezna kamata.


Tagovi

Zakon o otpisu dugova Dužnici Ovrhe


Autorica

Dunja Mak

Više [+]

Dunja je magistra prava zaposlena kao pravna savjetnica u Savjetovalištu za potrošače u Osijeku. Autorica je pravnih kolumni u nekoliko poslovnih časopisa, usko surađuje s medijima te održava predavanja o pravima i obvezama trgovaca i potrošača.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Volite li masnije ili jače prešane? ;)