• MBA
  • 19.11.2014. 15:15

Natječaj "Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA"

Ukoliko ste menadžer, poduzetnik ili jednostavno želite steći nova znanja u poslovnom upravljanju u agrobiznisu, tu je međunarodni studij Poslovnog upravljanja u agrobiznisu – MBA.

Foto: depositphotos.com
  • 1.318
  • 66
  • 0

Okvir poslovanja u agrobiznisu u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, mijenja se iznimnom brzinom. Obilježava ga globalizacija svjetske industrije hrane i promjene u strukturi tržišta i potrošnje hrane.

Fluktuacije cijena poljoprivrednih proizvoda, liberalizacija međunarodne trgovine, zahtjevi potrošača prema kvaliteti i sigurnosti hrane, klimatske promjene i očuvanje okoliša, obnovljivi izvori energije te razvoj ruralnog prostora izazov su za društvo, poslovne subjekte i pojedinca.

Ukoliko ste menadžer, poduzetnik, državni ili javni službenik, aktivist civilnog društva ili jednostavno osoba koja razmišlja o novoj karijeri, želite produbiti postojeća i/ili steći nova znanja u poslovnom upravljanju u agrobiznisu kako bi se uspješno nosili sa gore navedenim izazovima, tu je međunarodni studij Poslovnog upravljanja u agrobiznisu - MBA.

Otvoren natječaj za upis na Poslovno upravljanje u agrobiznisu

Naime, nedavno je objavljen natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu - MBA u akademskoj godini 2014/15., i u trajanju od 4 semestra za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni specijalist (univ. spec.) MBA Agr. i Certifikata međunarodne mreže MBA studija AGRIMBA. Prijava se podnosi putem Interneta ili osobno radnim danom u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Uz prijavu se prilažu:

  • životopis na engleskom jeziku u Europass formatu (obrazac dostupan na Internetu)
  • preslika ili sken diplome o završenom dodiplomskom studiju (predbolonjski programi) ili sveučilišnom diplomskom studiju (bolonjski programi),

Uvjeti za upis na studij MBA

Natječaj je otvoren do 05. prosinca 2014. godine. Agronomski fakultet zadržava pravo nepokretanja Studija, naravno u ovisnosti o broju i kvaliteti prijava. Ukoliko se steknu uvjeti za pokretanje studija, pristupnici su za postupak upisa dužni dostaviti:

  • ovjereni prijepis (ili presliku) diplome završenog sveučilišnog diplomskog studija (s 240 ili više ECTS bodova) u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili dodiplomskog studija u trajanju najmanje 4 godine,
  • rješenje nadležne institucije u Republici Hrvatskoj za diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (više na linku),
  • presliku domovnice za građane Republike Hrvatske ili dokaz o državljanstvu za strane pristupnike

Materijali za upis mogu se donijeti osobno u studentsku referadu (V. paviljon, prizemlje) ili
poslati poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Prijava za upis na specijalistički studij PUAB - MBA
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska

Svi pristupnici za upis bit će pozvani na razgovor s međunarodnim prosudbenim povjerenstvom radi ocjene poznavanja engleskog jezika i motiviranosti za studij. Ukupni iznos školarine je 30.000,00 kn plativo u četiri rate tijekom studija.

Putem ovog studija, razvoj novih znanja iz menadžmenta, marketinga i međunarodnog poslovanja doprinijet će konkurentnosti i profitabilnosti tvrtke ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Kao cilj se navodi i upoznavanje sa institucionalnim okvirom poslovanja u području hrane u EU i svijetu, koje će omogućiti i donošenje boljih političkih odluka, planova razvoja i pristup fondovima. I na kraju, ideje, kontakti i razmjena iskustava sa profesorima iz sveučilišta diljem Europe i SAD-a, kao i sa kolegama iz Hrvatske i regije, možda Vas motiviraju na nove poduzetničke izazove!

Foto: depositphotos.com


Tagovi

Agrobiznis Liberalizacija trgovine Struktura tržišta Poslovno upravljanje MBA Fluktuacija cijena Industrija hrane Studij Program studiranja AGRIMBA Diploma Certifikat Agronomski fakultet Konkurentnost Sveučilišni specijalist Natječaj


Partner

HUMP Agro

Zagreb, Hrvatska
e-mail: info@hump.hr web: http://www.hump.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi