• Nanopesticidi
  • 04.09.2020. 07:30

Nanopesticidi bolji od konvencionalnih - smanjuju količinu korištenja kemijskih tvari?

Sve se češće spominje nanotehnologija kao inovativan alat u razvoju pesticida.

Foto: Depositphotos/pyotr021
  • 108
  • 10
  • 0

Jedan od ključnih izazova u poljoprivredi je potreba za rješavanjem problema povezanih s uporabom pesticida. Glavni od njih su onečišćenje okoliša, bioakumulacija i povećanje rezistentnosti što zahtijeva smanjenje njihove količine koja se primjenjuje za zaštitu usjeva i uskladištenih proizvoda.

Inovativan alat o kojem se sve češće priča je nanotehnologija. Ona nudi nove metoda za formuliranje i isporuku aktivnih sastojaka pesticida koji su veličine do 1.000 nanometara.

Ipak, definicija na temelju veličine čestica nije dovoljna, za razliku od ostalih nanomaterijala. Općenito, ove se kemijske tvari sastoje od nekoliko tvari. Kako piše nanopartikel, slično lijeku, stvarni aktivni sastojak miješa se s ostalim pratećim spojevima koji omogućuju da se aktivna tvar lako nanese na biljku i ravnomjerno rasporedi te ostane stabilna nakon upotrebe.

Stoga u većini predloženih primjena za nanopesticide sam materijal nije aktivno sredstvo već pomoćni spoj za stabilizaciju aktivnog sredstva ili pojačano kontrolirano otpuštanje.

Prednosti nanopesticida

Aktivne tvari pesticida često su slabo topljive u vodi, što otežava njihovu primjenu. Nanomaterijali mogu povećati topljivost i na taj se način oslobađanje i distribucija mogu bolje kontrolirati, a aktivna tvar može biti zaštićena od prerane razgradnje.

To ne samo da poboljšava unos i učinkovitost sredstva za suzbijanje štetnika, već značajno smanjuje količinu upotrijebljene kemijske tvari.

EK predlaže: 50% manje pesticida, 20% gnojiva, ali i poticaje za eko proizvodnju?

Nadalje, namjerava se da alternativni aktivni sastojci i proizvodi budu manje štetni za okoliš i da mogu smanjiti razvoj otpornosti štetnika na njih. Trenutno je, međutim, malo znanja o učinkovitosti nanopesticida u usporedbi s konvencionalnim.

Treba istražiti rizike za zdravlje ljudi i okoliš

Još uvijek se promatraju dobrobiti i rizici za ljude i okoliš od korištenja ovih sredstava.

Unatoč mnogim idejama o tome kako se takvi materijali mogu koristiti za poboljšanje konvencionalnih pesticida, trenutno na tržištu nisu poznati proizvodi, ali se radi na njihovom razvitku.

Kako do sigurne primjene pesticida i što sve mogu strojevi u voćarstvu i vinogradarstvu

S jedne strane, razvoj i odobravanje ovakvih tvari vrlo je skupo, a s druge još uvijek je nejasno kolika je zaista ušteda u usporedbi s konvencionalnim pristupom zaštite bilja.

Stoga su potrebne daljnje studije, a istraživanja u ovom području vrlo su aktivna i u budućnosti će pružiti odgovore o njihovoj primjenjivosti, rizicima i ekonomskim učincima. 


Tagovi

Nanotehnologija Nanopesticidi Zaštita bilja Sredstva za zaštitu bilja


Autorica

Martina Popić

Više [+]

Martina je magistrica agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Val dobrote je nezaustavljiv. U selu Martinovci pored Gline 30-ak volontera Udruge Adra jučer su dostavili i po okolnim kućama razvozili topli obrok za ljude i hranu za stoku. Fotke ustupila Ljubica Šolić