• Održiva poljoprivreda
  • 03.04.2021. 18:00

Košaračka vrba može se koristiti kao stelja, biogorivo, ogrjev, malč

Iako su prinosi važni, uzgoj što više vrba na manjoj površini bila bi najgora odluka koja otežava tu radnju, tvrde istraživači.

Foto: Depositphotos/fotokate
  • 411
  • 128
  • 0

Košaračka vrba (Salix viminalis) je drvo koje se, kako joj i ime kaže, koristi za izradu pletenih košara, ali i drugih predmeta. No, ova brzorastuća drvenasta kultura prema novoj studiji može biti i izvrstan izvor obnovljive energije. Nadzemni dio se bere i pretvara u drvnu sječku, koja se može koristiti za ogrjev, malč, kao stelja za životinje i biogorivo.

U studiji koja je objavljena u časopisu Agronomy Journal, istraživači su uzgajali ovu vrstu te razvili, kako kažu, ključna znanja koja mogu prenijeti potencijalnim uzgajivačima zainteresiranima za ovu kulturu.

"Početak njene sadnje može biti skup", ističe autor studije Armen Kemanian koji je ujedno i član Američkog društva za agronomiju te dodaje da je potrebno paziti kako ju proizvoditi uz niske troškove i visoke prinose. No, tvrdi, košaračka vrba nudi brojne prednosti kada je u pitanju bioenergija.

Pozitivan utjecaj na okoliš

"Ona uspijeva u vlažnijim područjima s hladnim zimama i blagim ljetima", napomenuo je. Njezina važna kvaliteta je sposobnost skladištenja ogromne količine ugljika što je korisno jer kad ga je više pohranjeno u biljkama, ima ga manje u atmosferi te predstavlja manju opasnost kao staklenički plin.

Osim toga, ova drvenasta kultura ima ogromnu genetsku varijabilnost što omogućava otpornost na štetočine. "Studija je pokazala da je sadnja mješavine vrsta od velikog značaja", kaže autor. Pojašnjava da je to zato što neke privlače štetnike, poput kornjaša. Dakle, u blizini ove vrbe se sade one koje su na njih otporne kako bi ih usporili i spriječili nastanak štete.

"U usporedbi s uzgojem jednogodišnjih usjeva, ovdje je potrebna drugačija strategija", objašnjava Kemanian. Naime, ova se vrsta može brati svake dvije do četiri godine i tako 20 godina uzastopno. Stoga, autor studije napominje da je uzgoj različitih varijeteta presudan. "Njen relativno dug životni vijek također znači da je planiranje od vitalne važnosti", upozorava rekavši da trošak sječe čini velik dio ukupnih operativnih izdataka tijekom životnog ciklusa ove vrste.

Omogućiti kretanje strojeva za berbu

Studija je utvrdila da je dobro "dizajnirano" polje lakše posjeći. Naime, iako su prinosi važni, uzgoj što više vrba na manjoj površini bila bi najgora odluka koja otežava tu radnju. Stoga je važno nasad osmisliti tako da se omogući što bolje manevriranje strojeva.

"Ona uspijeva na produktivnim tlima", kaže ovaj znanstvenik pojasnivši da uzgoj na šljunčanim može povećati troškove sadnje i berbe te smanjiti prinose.

Istraživači napominju da kada je riječ o uzgoju ove vrste, biljna masa koja se bere nije jedini financijski rezultat. Smatraju da treba naplatiti i njene usluge koje pruža ekosustavu. To su primjerice pohrana ugljika, privlačenje oprašivača, smanjenje otjecanja vode i zadržavanje hranjiva poput dušika u tlu.

"Vrba može poboljšati najintenzivnije obrađivana tla", zaključuje dodajući da ova biljka ima velik potencijal u klimatski održivoj poljoprivredi.


Tagovi

Košaračka vrba Biomasa Drvna sječka Bioenergija Studija Održiva poljoprivreda Stelja Malč Isplativost


Autorica

Martina Popić

Više [+]

Magistra agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Jesen na na jugovskom bajeru.