• Javno savjetovanje
  • 22.08.2018. 18:00

Komentirajte Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Ministarstvo poljoprivrede otvorila je nova savjetovanja!

Foto: Pixabay/Meditations
  • 880
  • 44
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na poveznici

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Opis savjetovanja: Prijedlog pravilnika o Upisniku poljoprivrednika donosi se sukladno članku 121. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15). Prijedlogom pravilnika o Upisniku poljoprivrednika propisuje se način i uvjeti upisa poljoprivrednika u Upisniku poljoprivrednika. Donošenjem Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine,br. 29/18), stekli su se uvjeti za razdvajanjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji posluju tržišno i obavljanje poljoprivredne djelatnosti im je glavno zanimanje, od onih koji se poljoprivrednom proizvodnjom bave u vrlo malom obuhvatu ili samo za podmirenje osobnih potreba, ali i od ostalih organizacijskih oblika (trgovačka društva, obrti, zadruge) čije je poslovanje uređeno posebnim propisima.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku poljoprivrednika kao središnjoj bazi podataka, te paralelno vodi Upisnik OPG-a sukladno Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik poljoprivrednika će na jednom mjestu evidentirati sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske neovisno da li je gospodarski subjekt ili fizička osoba upisana u neki drugi registar. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.

Također, Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo savjetovanje koje možete pronaći na poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s Testom malog i srednjeg poduzetništva

Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, objašnjavaju, postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18). Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava propisuje uvjete i način upisa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji predstavljaju strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, upis dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te način vođenja evidencija o uslugama, proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je javna službena evidencija u elektroničkom obliku, koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u elektroničkom obliku unosi i evidentira podatke u Upisniku OPG-ova, kao javnoj službenoj evidenciji koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o OPG-ima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu. Podaci iz Upisnika OPG-ova se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka, Upisniku poljoprivrednika, koja se vodi sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike. Prijedlogom pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava postiže se potpuna usklađenost sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18).

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.9.2018.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Pravilnik Upisnik OPG


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).