• GMO
  • 30.10.2015. 15:35

EU potvrdila da u Hrvatskoj ne smije biti GMO usjeva

Hrvatska se već prije deklarirala kao država koja ne želi GMO proizvode, a novom deklaracijom Europske komisije to je sada i potvrđeno.

  • 891
  • 55
  • 0

Biotehnološke kompanije pristale su na izuzeće hrvatskoga teritorija iz svojih prijava za odobravanje uzgoja GM usjeva u Europskoj uniji. Nova EU direktiva državama članicama omogućila je da do 03. listopada 2015. zatraže izuzimanje svojeg teritorija iz već odobrenih prijava, kao i onih koje su podnijete prije 02. travnja 2015. godine.

"Radi se o obnovi dopuštenja za uzgoj Monsantovog kukuruza MON810, jedine GM kulture koja se trenutačno komercijalno uzgaja na teritoriju EU, kao i o odobrenjima za nove varijetete GM kukuruza 1507, 59122, 1507x59122, BT11 i GA21, dok su prijave za odobrenje kukuruza MIR604 i BT11xMIR604xGA21 u međuvremenu povučene", kažu iz Europske komisije.

Španjolska, Portugal, Češka, Slovačka i Rumunjska nisu protiv GMO-a

Najviše GMO usjeva u Europi odnosi se na Monsantove vrste kukuruza.

Na kraju je 17 država članica i to Austrija, Bugarska, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska i Slovenija, kao i regije Valonija, Sjeverna Irska, Škotska i Wales, iskoristilo tu mogućnost i zatražilo izuzimanje svojih teritorija iz odobrenja. Izuzeće nisu zatražile Španjolska, Portugal, Češka, Slovačka i Rumunjska, dok Estonija, Finska i Švedska nisu tražile prilagodbu, budući da GM usjevi, o kojima je riječ, nisu prilagođeni njihovoj klimi.

Legalno se GMO usjevi kod nas ne smiju sijati

Jedina nova područja u EU-u, na kojima bi moglo doći do uzgoja GM kultura, ostaju Engleska, belgijska regija Flandrija i Republika Irska. Na stranicama Europske komisije objavljeno je da su biotehnološke kompanije već pristale na zahtjeve nekih država članica, među kojima se nalazi i Hrvatska, što znači da se do daljnjega GMO usjevi na zakonit način, kod nas neće smjeti uzgajati.


Tagovi

Biotehnološke kompanije Izuzeće GMO usjevi Zelena akcija Peticija Ministarstvo zdravlja EU direktiva Monsantov kukuruz Španjolska Portugal Češka Slovačka Rumunjska Hrvatska Engleska Regija Flandrija Republika Irska Zakonit način Legalno


Autorica

Sandra Špoljar

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.