• Javno savjetovanje
  • 04.05.2019. 15:00

Državne potpore u poljoprivredi - EK revidira smjernice za razdoblje 2021.-2027.

Europska komisija pokrenula je javnu raspravu radi procjene i revizije državnih potpora u poljoprivredi, ruralnim područjima i šumarstvu. Ova je konzultacija usmjerena na javna tijela, na korisnike potpora kao i na organizacije poljoprivrednika i šumara.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 1.966
  • 127
  • 0

Europska komisija pokrenula je javnu raspravu kako bi ocijenila i preispitala pravila za državne potpore u poljoprivredi, ruralnim područjima i šumarstvu.

Koje su ciljane skupine?

Ova je konzultacija usmjerena na javna tijela nadležna za dodjelu državnih potpora u državama članicama EU-a, na korisnike potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva i u ruralnim područjima kao i na organizacije poljoprivrednika i šumara. 

Ciljana skupina su i svi dionici zainteresirani za poljoprivrednu politiku, kao što su udruženja u sektoru uzgoja i njemu silaznim sektorima, nevladine i druge organizacije civilnog društva koje se bave poljoprivrednim i okolišnim pitanjima te pitanjima upravljanja i ruralnim pitanjima na razini EU-a, nacionalnoj i lokalnoj razini te akademska zajednica, stručnjaci, skupine za strateško promišljanje i konzultantska društva. Također, važno im je i mišljenje šire javnosti, kao što su pojedinci i organizacije koji žele izraziti svoje mišljenje kao građani.

Zašto provode savjetovanje?

Poduzeće koje prima državnu potporu u prednosti je pred konkurentima na unutarnjem tržištu. Stoga se Ugovorom načelno zabranjuju državne potpore. Međutim, Komisija može odobriti državnu potporu pod određenim uvjetima, konkretno, radi gospodarskog razvoja ili uklanjanja tržišnih nedostataka. 

Države članice u pravilu moraju državne potpore prijaviti Komisiji. Komisija prijavljene potpore procjenjuje na temelju smjernica i donosi odluku o njihovu odobrenju. Međutim, kako bi se pojednostavnili postupci dodjele državnih potpora, Komisija može donositi uredbe kojima se određene kategorije potpore izuzimaju od obveze prijave ("uredbe o skupnom izuzeću"). 

Nove smjernice i nove uredbe za razdoblje 2021. – 2027.

Uspostavljen je okvir pravila o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima. Taj okvir sadržava smjernice o državnim potporama i uredbu o skupnom izuzeću. Međutim ta dva instrumenta prestaju važiti krajem 2020. i treba ih zamijeniti novim smjernicama i novom uredbom za razdoblje 2021. – 2027. 

U tom kontekstu Komisija provodi evaluaciju uspješnosti postojećih pravila, a provest će i procjenu učinka radi pripreme budućeg okvira za državne potpore. Cilj savjetovanja povezanog s tim postupkom jest od svih zainteresiranih dionika prikupiti informacije i mišljenja o uspješnosti postojećih pravila i mogućem sadržaju novih pravila. Rezultati savjetovanja ugradit će se u evaluaciju i u procjenu učinka.

Odgovaranje na upitnik

Ispunjavanjem internetskog upitnika možete pridonijeti ovom javnom savjetovanju. Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, Europsku komisiju kontaktirajte na adresu AGRI-STATE-AIDS-CONSULTATION@ec.europa.eu. Svoje komentare možete slati do 19. srpnja 2019. (u ponoć po briselskom vremenu). 

Upitnici su dostupni na nekim ili svim službenim jezicima EU-a. Svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Radi transparentnosti, organizacije i poduzeća koji sudjeluju u javnom savjetovanju pozivaju se na registriranje u EU-ov Registar transparentnosti.


Tagovi

Javna rasprava Europska komisija Državne potpore EU Revizija Upitnik


Autorica

Ivana Živanić

Ivana je dipl.ing. poljoprivrede te rado istražuje aktualnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i sigurne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi