Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Javni poziv
  • 28.10.2015. 18:05

Država prodaje voćnjake, kuće i oranice

Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je javni natječaj za prodaju nekretnina u 46 općina i gradova. Ponude se primaju do 28. prosinca 2015.

Foto: pixabay.com
  • 1.499
  • 173
  • 0

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH, Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništu RH.

Među njima ima voćnjaka, dvorišta s gospodarskim zgradama, vinograda, pa čak i poneka kuća. No važno je napomenuti da sve nekretnine nisu gruntovno sređene, odnosno da, osim RH, neke imaju i suvlasnike. Nalaze se na području 45 općina i gradova, a prodaju u zatečenom stanju viđeno-kupljeno. Detaljni popis možete pogledati ispod ovoga teksta. Rok za podnošenje ponuda je 28. prosinca 2015. godine u 14:00 sati.

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u originalu i s dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini mora pisati na koju se nekretninu odnosi odnosno mora biti navedena katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena, uz napomenu Ponuda za kupnju nekretnine - ne otvarati do 28. prosinca 2015. godine do 14:00 sati. Ponuda se šalje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb.

"Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, 28. prosinca 2015. u 14:00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u uredu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci odnosno adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja, kako bi mu se mogao vratiti novac položen kao jamstvo, u slučaju njezinog neprihvaćanja", poručuju iz državnog ureda.

Novi vlasnik nekretnine postaje onaj tko ponudi najviše novca

Najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj, čija se ponuda prihvati, odustane od nje, gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim će se smatrati slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani, da u roku tri dana po primitku obavijesti, u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Uz ponudu, moraju biti priloženi i slijedeći dokumenti:

  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave, o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
  • domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljeni reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina, s obzirom na državljanstvo kupca
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane, izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB uplatitelja.
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Svaka nekretnina ima određenu početnu cijenu

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Detaljnije informacije možet dobiti radnim danima od 09:00 do 15:00 sati na broj telefona:01/6448-887, putem faxa: 01/6448-911 ili e maila: [email protected]

Detaljan popis nekretnina s početnim cijenama možete pogledati ispod ovoga teksta. Detalje vezane uz vlasništvo ili suvlasništvo nekretnina, možete prema navedenom broju katastarske čestice, doznati u Zemljišno-knjižnim odjelima odnosno gruntovnicama Općinskih sudova navedenih na popisu.

Foto: pixabay.com


Dokumenti


Tagovi

Državni ured Državna imovina Javni poziv Zemljišno-knjižni odjel Katastarska čestica Voćnjak Dvorišta Gospodarske zgrade Vinogradi Kuće Suvlasnici Detaljan popis Ponuda Dan primitka Zakašnjele ponude Ponuditelji Novi vlasnik Odustajanje


Autorica

Sandra Špoljar

Više [+]

Autorica i upravna pravnica Sandra Špoljar dolazi iz Koprivnice, gdje je na razne načine, tradicijom i obiteljski, vezana uz poljoprivredu. Godinama je radila kao novinarka u informativnom programu HTV-a te za Plodove zemlje i Agroglas.