• EU sufinanciranje
  • 03.12.2014. 15:45

1,4 mil. kuna za nadzor štetnih organizama bilja

Hrvatskoj odobreno 1.454,232,00 kn za sufinanciranje Programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja.

Foto: freedigitalphotos.net
  • 119
  • 6
  • 0

Po prvi put Europska komisija je Republici Hrvatskoj odobrila sufinanciranje Programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja.

Usklađenjem s europskim zakonodavstvom, Republika Hrvatska je počela s Programom posebnih nadzora štetnih organizama bilja.

Program svake godine donosi ministar poljoprivrede

Svake godine, na prijedlog uprave nadležne za fitosanitarnu politiku, ministar poljoprivrede donosi Program posebnih nadzora štetnih organizama bilja. Tako je za 2014. utvrđena lista od 21 štetnog organizma, sukladno tzv. Kontrolnim Direktivama Vijeća i Odlukama Komisije. Na tu listu dodano je i 6 štetnih organizama koji su od gospodarskog značenja u Republici Hrvatskoj (žutica vinove loze, sredozemna voćna muha, odumiranje jasena, rak kore javora, invazivne strane korovne vrste, karantenski štetni organizmi agruma).

U lipnju ove godine stupila je na snagu Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 652/2014 koja je omogućila da se i Republika Hrvatska prijavi za sufinanciranje provedbe Programa. Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva, zajedno s Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Zavodom za zaštitu bilja pripremila je potrebnu dokumentaciju i predala Europskoj komisiji zahtjev.

Za 2015. godinu odobreno 1,4 milijuna kuna

Na sastanku Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, Sekcija biljno zdravstvo, koji je održan 26. studenoga 2014. godine odobreno je sufinanciranje provedbe Programa za 2015. godinu u iznosu od 1.454,232,00 kn, što iznosi 46% od potrebnih sredstava. Do sada su se aktivnosti praćenja pojave i širenja štetnih organizama na bilju, od 2000. godine, kada se Program počeo provoditi, financirale iz državnog proračuna i sredstava Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Program na terenu provode inspekcije Ministarstva poljoprivrede: fitosanitarna i šumarska, stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, te Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog. O pojavi ili širenju štetnih organizama Republika Hrvatska izvješćuje Europsku komisiju, FAO, Europsku i mediteransku organizaciju za zaštitu bilja, kao i zemlje članice.

Foto: freedigitalphotos.net


Tagovi

EU sufinanciranje Nadzor štetnih organizama bilja Europsko zakonodavstvo Žutica vinove loze Rak kore javora Štetni organizmi agruma Zavod za zaštitu bilja

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Eeee