Koje su sve prednosti organske gnojidbe u voćnjacima i vinogradima?

Na uspješnost uzgoja voćaka na pojedinom području, utječu odabir podloge, sorte i vrste voćaka te klimatski uvjeti, položaj zemljišta, tip, sastav i kvaliteta tla te primjena agrotehničkih mjera. Voćar svojim znanjem i trudom može, agrotehničkim mjerama, znatno utjecati na uspjeh uzgoja voća. Zaštitom od bolesti i štetnika, navodnjavanjem, rezidbom, zaštitom od vjetra i hladnoće, obradom tla i gnojidbom može se proizvesti velike količine zdravog voća. Kako su voćke dugogodišnja kultura greške napravljene u startu pokazat će se tek nakon 10-ak godina.

Kod odabira sadnog materijala, izbora lokacije i same pripreme tla voćar mora biti oprezan i pažljiv kako bi kasnije uživao u plodovima svoga rada i kako bi proizvodnja bila ekonomična i opravdana.

Bez organske gnojidbe zemlja gubi plodnost

Voćke kao kultura troše mnogo hranjiva. Jedino, kvalitetno i zdravo hranjeno stablo, dat će zdravo, sočno i ukusno voće. Biljka usvaja hranjiva preko korijena iz zemlje, a iz zraka preko lista. 
Organska gnojidba je neizostavna i osnovna radnja za pripremu i korekciju tla, dok dohranu radimo u vegetaciji prema potrebi.

Učinak organskog gnojiva

  • poveća postotak humusa i sadržaj mikroorganizama  u tlu a time se popravlja  struktura i tekstura
  • prilagođava pH vrijednost
  • popravlja vodozračni sistem i omogućuje korijenu usvajanje svih dostupnih hranjiva u tlu

Za kvalitetnu organsku gnojidbu - 100% organsko gnojivo Plantella Organik

Plantella Organik sadrži, osim makro i mikroelemenata, i humusne tvari u obliku huminske i fulvinske kiseline koje stimuliraju biljne encime, potiču mikroorganizme tla i povećavaju dostupnost biljnih hranjivih tvari u tlu. Sadrži 90 % suhe tvari, a to znači u usporedbi s gnojivima koja sadrže puno manji %, da manjom količinom gnojimo veću površinu. Proizvodnja Plantella gnojiva je potpuno prirodna, bez dodatka umjetnih tvari (konzervansa…), bez patogena bolesti i korova.

Prednost Plantella Organika nad stajnjakom je ta što ga treba puno manje količinski, a učinak je i bolji.

Vreća Plantella Organika od 25 kg mijenja 30 kolica stajskog gnojiva. Nizak omjer C/N 6:1 kazuje da će se gnojivo iskoristiti tijekom godine u kojoj gnojimo dok se hranjiva iz stajnjaka oslobađaju kroz 4 godine.

Jednostavna primjena

Organsko peletirano gnojivo po mogućnosti plitko ukopamo u tlo. Ako to nije moguće možemo napraviti veći broj rupa u tlu i u njih nasipati gnojivo ili jednostavno rasuti po površini. Jednostavna je primjena i u rasipaču i deponatoru gnojiva. Zbog visokog postotka suhe tvari gnojivo se lako primjenjuje. 

Provjerena kvaliteta Plantella Organika

Plantella Organik je rezultat dugogodišnjeg znanja, razvoja i inovacija. Naši testovi učinkovitosti dali su rezultate da su prinosi veći, a bolje kvalitete: plodovi imaju više suhe tvari s vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima. Uz to plodovi su boljeg i sočnijeg okusa. Plantella Organik ima dozvolu za ekološku proizvodnju.

Koliko gnojiva Plantella Organika je potrebno po  hektaru?

Kod meliorativne gnojidbe - pripreme siromašnog i iscrpljenog terena za sadnju novih nasada preporuka je 2-4 tone po hektaru (ovisno o pretkulturama, rezultatima kemijske analize tla..) dok je kod održavanja nasada u rodnosti potrebno dodati 1-2 tone po hektaru (ovisno o starosti samog stabla, gustoći nasada, rodnosti…). Preporučene količine gnojiva za mladi voćnjak 2-3 kg/stablu, a za rodni 5-7 kg/stablu

Voćar Frane Ivković koristi Plantella Organik kako bi obnovio svoj stari voćnjak i poboljšao kvalitetu ploda. Više pogledajte u video prilogu OVDJE.

Nisu sva organska gnojiva iste kvalitete

Zbog zadovoljnih korisnika proizveli smo cijelu paletu Plantella gnojiva kako bi vaši voćnjaci bili rodni svake godine 

Besplatni stručni savjeti za vrt:  092 194 1694 i 01 621 3966 ili na NapraviVrt.hr

bacc. ing.agr. Milica Sekulić, Plantella savjetnik Unichem Agro

foto: Unichem Agro