Koja je tajna izrazito visokog potencijala prinosa HYVIDO® hibrida ječma?

HYVIDO® hibrid ječma dobiven je križanjem dvije različite roditeljske linije, a rezultat su biljke izvanredno pozitivnih agronomskih osobina koje doprinose boljim rezultatima prinosa. 

Inovativna tehnologija koja je postala standard

Hibridi Jallon i Dooblin  - viđeno, izmjereno i dokazano na hrvatskim njivama

HYVIDO® hibridi ječma Jallon i Dooblin imaju izrazito visok potencijal prinosa. HYVIDO® tehnologijom proizvodnje ječma uz optimalnu primjenu Syngentinih protokola za proizvodnju, ostvaruju se značajno viši prinosi u odnosu na proizvodnju konvencionalnog ječma.

Jak vigor, brzi porast, neusporedivo bolji potencijal produktivnog busanja te moćan korijenov sistem, ovim hibridima omogućava bolje usvajanje hranjiva i vode. Ove prednosti posebno dolaze do izražaja u boljim uvjetima proizvodnje na dobrim tlima gdje se može ostvariti maksimum od izrazito visokog potencijala prinosa.

Niska sjetvena norma (koja je rezultat visokog potencijala busanja), brz razvoj velike količine zelene mase nakon prezimljavanja i veća površina lista u odnosu na konvencionalne hibride, dovodi do povećane fotosinteze i stvaranja viših prinosa i proizvođačima HYVIDO® hibridnog ječma omogućuje konzistentnost u ostvarivanju visokih prinosa i ekonomske dobiti.

Očekivani povrat dodatnih ulaganja iznosi do 3:1 u korist HYVIDO® tehnologije.

HYVIDO® hibridi Jallon i Dooblin 

  • Za intenzivnu proizvodnju i proizvođače koji žele visok prinos
  • Za sve tipove tla uz punu agrotehniku
  • Za ostvarivanje višeg prinosa i dobiti sa jedinice površine

Za više informacija kontaktirajte nas na +385 1 388 76 70, [email protected] ili posjetite https://www.syngenta.hr/

foto: Syngenta Agro d.o.o.