Ozime nasade opskrbite dušikom na vrijeme!

Prolaskom zimskog perioda, nasadi pšenice, ječma i uljane repice u ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivredi nailaze na problem nedostatka dušika posebice nakon razdoblja loših vremenskih uvjeta, a kako bi se posljedice nedostatka dušika smanjile potrebno je reagirati na vrijeme.

Nakon iznadprosječno tople zime očekuje nas period loših vremenskih uvjeta popraćen niskim temperaturama, oborinama i mrazom nakon kojeg je ozime nasade pšenice, ječma i uljane repice potrebno što prije opskrbiti s dušikom kako bi što lakše preživjele to stresno razdoblje.

Dušik ima mnoge pozitivne učinke na poljoprivredu. Bez njega, biljke su slabije i nižeg rasta. Iako je dušik ključan za rast biljaka, poljoprivrednici moraju biti vrlo oprezni pri gnojidbi tla dušikom. Lako je mobilan u tlu i može nestati zbog vremenskih uvjeta kao što su isparavanje, denitrifikacija, ispiranje zbog jake kiše i otjecanje u dublje slojeve tla.

Gubici dušika utječu na troškove gospodarstva i prinos

U konvencionalnoj proizvodnji na iskoristivost dušika utječe i sama doza jer ne treba pretjerivati s velikim količinama (primjer kod pšenice su otopina UAN-a ili urea koje mogu ostaviti ožegotine na samom klasu i oštetiti plod).

Gubici dušika utječu na ekosustav, svojstva tla, plodored, tehnike primjene gnojiva te na cjelokupno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, što, naravno, utječe i na troškove i sam prinos.

Kod ekološke proizvodnje imamo pak drugačiji problem, a to je teško dostupan dušik biljci zbog specifične vrste dušika koja se može primjenjivati kod takve vrste proizvodnje.

TRIDENTE® djeluje i na zemlju i biljku

Intertim d.o.o. razvija nove proizvode koji zadovoljavaju današnje i buduće zahtjeve za kvalitetom ekološke i konvencionalne proizvodnje i ima odgovor na pitanje što učiniti u ovim situacijama.

Naš proizvod TRIDENTE® je tekuće organsko gnojivo dobiveno koncentracijom odabranog povrća, koje stimulira rast i razvoj zelenih organa biljke u nepovoljnim situacijama i idealan je proizvod za nadomjestak dušika nakon stresnih razdoblja kako u ekološkoj tako i u konvencionalnoj proizvodnji.

TRIDENTE® ima dvostruko djelovanje; na strukturu zemlje i na kvalitetu usjeva. Zbog svog prirodnog porijekla ima visok sadržaj dušika (N), aminokiselina, organskih tvari, neophodnih elemenata kao fosfora (P,) kalija (K), željeza (Fe) te prirodnih tvari, biostimulansa kao što su aminokiseline, betain, šećer, protein, enzimi, auksini i vitamini.

Sastav TRIDENTE® tekućeg organskog gnojiva:

 • Fulvične kiseline 30,7%
 • Organska tvar 75,8%
 • Aminokiseline 16,4%
 • Dušik (N) 10,8%

TRIDENTE® dopušta poboljšanje upijanja hranjivih tvari od strane biljke povećavajući efikasnost gnojenja dušikom. Njegovi korisni efekti su odmah vidljivi na urodu, gubici dušika su prema tome svedeni na minimum pružajući mogućnost značajnog smanjenja standardne količine dušika koji se primjenjuje na urod.

TRIDENTE® proizvod je registriran pri SOHISCERTU tijelu za kontrolu ekološke poljoprivrede, a samim time dopušten je i za ekološku proizvodnju.

Doziranje

Ratarstvo: 2 tretmana od 3-5 litara po hektaru
Voćarstvo: 5 litara po hektaru, ponoviti tretman svakih 7-10 dana
Povrtlarstvo: 3-5 litara po hektaru, ponoviti tretman svakih 10-14 dana

Prednosti primjene za zemlju:

 • poboljšava strukturu zemlje
 • poboljšava provjetravanje zemlje
 • bolja apsorpcija hranjiva
 • poboljšava zadržavanje vlage
 • manja upotreba drugih gnojiva

Prednosti primjene za biljku:

 • visoka stimulacija biljke
 • povećava produktivnost i kvalitetu usjeva
 • postiže dobar razvoj biljke
 • poboljšava otpor na stresne uvjete
 • povećava veličinu i kvalitetu ploda
 • bolji korijenski sistem
 • bolja metabolička i enzimska aktivnost
 • veća stanična podjela

Za više informacija o proizvodu TRIDENTE® koji je odmah dostupan i spreman za isporuku, obratite se nam se na jedan od niže navedenih kontakata:

tel: +385 1 7999 099
mob: + 385 91 3333 830
email: [email protected]

foto: Intertim d.o.o.