Što se može financirati Investicijskim kreditima za ruralni razvoj?

Investicijski krediti za ruralni razvoj financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih mogućnosti ulaganja po mjerama Programa ruralnog razvoja.

Procedura provedbe

U provedbi ovog financijskog instrumenta sudjeluju HBOR i tri poslovne banke: OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. Poslovna banka zaprima zahtjeve za kredit te samostalno procjenjuje poduzetnika i njegovo ulaganje (investiciju). U slučaju pozitivne ocjene poduzetnika i njegovog ulaganja (investicije), poslovna banka s poduzetnikom sklapa ugovor o kreditu u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun HBOR-a. Potporu sadržanu u kreditu dodjeljuje HBOR.

Tko su prihvatljivi korisnici kredita?

Prihvatljivi korisnici kredita su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačka društva (uključujući proizvođačke organizacije) i zadruge (također uključujući proizvođačke organizacije).

Iznos kredita, rok korištenja i otplata

  • Iznos kredita - od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
  • Poček - do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade
  • Rok korištenja - do 18 mjeseci
  • Rok otplate - do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček. Nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita
  • Kamatna stopa - Na dio kredita iz sredstava Programskog doprinosa - 0%, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke - u skladu s poslovnom odlukom banke. Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

Pregled nekih mogućnosti ulaganja po mjerama PRR

Mjera 4. kroz 2 podmjere omogućuje ulaganja u fizičku imovinu.

Podmjera 4.1. podrazumijeva ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Prihvatljiva su primjerice ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije, novu opremu i zelene tehnologije. Mnogi će se vjerovatno prepoznati u ulaganjima koja se odnose na restrukturiranje i modernizaciju farmi te navodnjavanje. Stočarima može biti zanimljiva mogućnost ulaganja koje se odnosi na na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te opremu. Ulaganje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima je također dio ove podmjere.

Podmjera 4.2. se odnosi na ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda i to kroz tip operacije 4.2.1. na povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (npr. modernizacija postojećeg proizvodnog kapaciteta), a kroz tip operacije 4.2.2. na korištenje obnovljivih izvora energije (ulaganja u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda).

Mjera 6. obuhvaća ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Neki od zanimljivih primjera ulaganja u sklopu ove mjere su aktivnosti u ruralnom turizmu, prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda te tradicionalni obrti i zanati i rukotvorine. Interesantna mogu biti i ulaganja u razvoj ugostiteljsko turističkih usluge na poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor i sl.).

Mjera 8. uključuje potpore za ulaganja u modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz jedan tip operacije odnosno u predindustrijskoj preradi drva kroz drugi.

Prihvatljiva su ulaganja koja se provode na području Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split), a prihvatljivost troškova se provjerava uvidom u poslovni plan koji mora dokazati izvedivost i financijsku održivost ulaganja. Za ulaganja u okviru Mjere 6. planirana nepoljoprivredna djelatnost mora se odvijati na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, u naselju s najviše 5.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011.)

Važno! Potpune informacije o Investicijskim kreditima za ruralni razvoj možete pronaći OVDJE, a cjelovit tekst programa možete pročitati i preuzeti na linku: Program kreditiranja - Investicijski krediti za ruralni razvoj

Za sve upite nam se možete obratiti i putem slijedećih kontakata:

besplatni telefon: 0800 8007
e-mail: [email protected]

Foto: depositphotos.com/stevemc