HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva.

HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Kontaktirajte nas

HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
tel: +385 1 4591 666
fax: +385 1 4591 721

E-mail:hbor@hbor.hr

Posjeti našu web stranicu!

Lokacija