U tijeku je upis u Program edukacije za obavljanje poslova Pčelara

Program cjeloživotnog učenja pod nazivom Program edukacije za obavljanje poslova Pčelara - napredni specijalistički tečaj suvremene tehnologije držanja pčela i integrirana kontrola nametnika ima za cilj približiti polaznicima najnovija znanja iz područja primarne pčelarske proizvodnje. Na području kontinentalne Hrvatske proizvede se polovica ukupne proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda te je potrebno poduzeti sve što je moguće kako bi se dugotrajno zaštitila i održala kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda proizvedenih u ovom dijelu Hrvatske.

Kako je pčelarstvo uglavnom dodatno zanimanje ili honorarni posao kojim se bave pčelari koji su u prosjeku nešto stariji od 50 godina javlja se potreba za kvalitetnom pripremom ovih poljoprivrednih proizvođača za izazove koje pred njih stavljaju promjene u tehnologiji pčelarske proizvodnje izazvane klimatskim promjenama, intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom te pojavom novih bolesti i nametnika. Poseban naglasak u njihovoj edukaciji potrebno je staviti na ekonomična tehnološka rješenja, dobru pčelarsku praksu koja naglasak stavlja na kvalitetu i sigurnost hrane te liječenje pčela

Prijave na natječaj se primaju zaključno s 30. travnja 2021. godine.

Ciljevi programa 

Cilj programa je omogućiti stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za uspješnu primjenu suvremenih tehnologija u pčelarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja programa:

 • Razumjeti anatomiju i fiziologiju pčele i pčelinje zajednice kao preduvjet razumijevanja suvremenih tehnologija uzgoja pčela i kontrole bolesti ekološki prihvatljivim metodama
 • Poznavati tehnološke postupke proizvodnje pčelinjih proizvoda u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama
 • Znati postupati prema pravilima Dobre pčelarske prakse
 • Izabrati ekološki prihvatljive tehnologije uzgoja pčela, proizvodnje pčelinjih proizvoda i kontrole pčelinjih bolesti

Uvjeti za upis programa

Program mogu upisati osobe koje zadovoljavaju opće uvjete bez obzira na završenu stručnu spremu.  Po završetku programa izdaje se Potvrda o uspješno završenom programu cjeloživotnog obrazovanja.

Plan nastave

 • Plan nastave se razlaže na slijedeće sastavne cjeline: Suvremena tehnologija držanja pčela i Integrirana kontrola nametnika u okviru 16 sati.
 • Program edukacije za obavljanje poslova Pčelara – napredni specijalistički tečaj suvremene tehnologije držanja pčela i integrirana kontrola nametnika izvodi se kroz 16 nastavnih sati. 
 • Cijena programa iznosi 1.600,00 kn.
 • Nakon položenog programa polaznik je obvezan izvršiti uplatu u iznosu od 250,00 kn u ime troškova izdavanja Potvrde o završenom programu cjeloživotnog učenja.

Prijave

Prijave na natječaj primaju se zaključno s 30. travnja 2021. godine, a podnose se:

 • poštom s dokumentacijom (preporučenom pošiljkom) s naznakom „Prijava na Natječaj za program CU naziv programa" na adresu: 
  Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek
 • osobno u pisarnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Načini plaćanja 

Cjelokupni iznos cijene programa polaznici moraju platiti do upisa na program cjeloživotnog učenja.

Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

 • odjednom, uplatom cjelokupnog iznosa na račun Fakulteta, IBAN: HR1725000091102019470, Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika, Opis plaćanja: program CU – naziv programa
 • na 2 do 12 rata, putem kartica: Diners Club kartica, American Express, Kartica tekućeg računa PBZ d.d. Uplate putem kartica mogu se izvršiti u računovodstvu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Dodatne informacije 

Za više informacija kontaktirajte nas na cjelozivotno@fazos.hr ili 031/554-843.

foto: Bigstock/kostik2photo