PROLEO®: Folijarno gnojivo pogodno za ekološku proizvodnju

PROLEO® poboljšava fiziološko stanje biljke, koja postaje otpornija na stresne uvjete u proizvodnji kao što su deficit hranjiva i nepovoljni klimatski uvjeti.

Gnojivo RCE 2003/2003.

 • Tekuća mješavina mikroelemenata Bora (B) i Molibdena (Mo)
 • Bor – 8 %, vodotopiv u vodi (100g/L)
 • Molibden – 0,64%, vodotopiv u vodi (10 g/L)

PROLEO® je folijarno gnojivo za ishranu bilja, pogodno za upotrebu u ekološkoj proizvodnji, koje se sastoji od elemenata esencijalnih za biljke (Bor, Molibden).

Prednost

 • Poboljšava oplodnju
 • Poboljšava stvaranje i vitalnost kvržica - fiksatora dušika
 • Poboljšava usvajanje minerala preko lista
 • Pretvara mineralne komplekse u organski oblik i poboljšava njihov prijenos do ciljanog mjesta
 • Stimulira rast stabljike i lista
 • Pomaže u klijanju
 • Pojačava učinak folijarne gnojidbe
 • Stimulira prirodnu obranu biljaka
 • Povećava otpornost biljke na vodeni stres
 • Aktivira fotosintezu 
 • Stimulira razvoj korijena

Soja – poboljšava oplodnju, stvaranje i vitalnost kvržica – fiksatora dušika. Jača biljku protiv stresnih uvjeta kao što su nedostatak vode i visoke temperature te poboljšava nakupljanje ulja i šećera.

Doze primjene i sigurnosne mjere

Zemljišna aplikacija, prije ili poslije sjetve: 3 l/ha

Folijarna aplikacija

 • Uljana repica: 2,5 l/ha od faze 3-4 prava lista ili u početku vegetacije do pojave pupoljaka
 • Soja i grašak: 2 tretiranja po 1,5 l u stadiju 8 – 10 cm i u početku pojave cvjetova, ili 2,5 l u stadiju 4 – 6 listova na početku cvjetanja
 • Suncokret: 2 l/ha u sjetvi ili folijarno do faze butona
 • Lucerna: 2 l/ha od faze 10 cm i nakon otkosa
 • Šećerna repa: 2,5 l/ha u fazi 8-10 listova

Kompatibilnost

PROLEO® je kompatibilan s mnogim sredstvima za zaštitu bilja.

Preporuke

 • Obavite fizikalno-kemijske i biološke testove prije svake upotrebe.
 • Formulacija PROLEA osigurava brže prodiranje oligoelemenata kroz kutikulu, nužno je poštivati uvjete aplikacije.
 • Posebno dobar učinak na tlima sa deficitom bora i molibdena.
 • Ne prekoračivati preporučene doze.

Za više informacija kontaktirajte nas na  +385 35 361 444 ili info.croatia@axereal.com

foto: Axereal/Gamma video studio