Agri Vrt d.o.o.

Tvrtka Agri vrt d.o.o. osnovana je 2005. godine, pod imenom Chromos-agro trgovina d.o.o. Bavi se distribucijom sjemenskog i sadnog materijala, sredstava za zaštitu bilja i gnojiva. Danas Agri vrt d.o.o. bilo izravno ili posredno snabdjeva robom više od 500 poljoapoteka na području RH. Upravo te poljoapoteke usmjeravaju našu robu prema hobby proizvođačima.

Kontaktirajte nas

Agri Vrt d.o.o. - za trgovinu i poljoprivredu
Radnička cesta 173 n, Zagreb - Hrvatska
tel/fax: 01 2455 135

E-mail:[email protected]

Posjeti našu web stranicu!