Ej fiši, fiši... Ured za ribarstvo u zgradi u obliku ribe.


Arhitektonsko čudo(vište): Državna zgrada koja izaziva nevjericu

Izgled i oblik ovog nesvakidašnjeg objekta nadahnut je monumentalnom skultpurom Peix Franka Gehryja u Barceloni.

punkufer.dnevnik.hr