FIERAGRICOLA VERONA MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE - Agritour turistička agencija

Jedan od najvećih sajmova poljoprivrede održava se i ove godine u Veroni pod nazivom FIERAGRICOLA VERONA

www.agritour.hr