Rezultati pokazuju kako je prilikom kupnje hrane, za hrvatske ispitanike najvažnija sigurnost hrane (69 % ispitanika ju navodi kao jedan od 3 najvažnija čimbenika prilikom kupnje), zatim cijena (63 %) i podrijetlo hrane (58%). Okus, kao i sadržaj hranjivih tvari, nešto su manje važni prilikom izbora hrane, a etika i uvjerenja (npr. religija, razmatranje dobrobiti životinja ili briga za okoliš) za hrvatske ispitanike imaju najniži značaj od svih Europljana (navodi ih tek 7 % ispitanika)


2019 Eurobarometer on Food Safety in the EU

This Special Eurobarometer, commissioned by EFSA, provides insights in terms of: Europeans’ overall interest in food safety, including factors affecting food-related decisions, main information channe...

www.efsa.europa.eu