Najviše volin babu!


Voli Ante svoj Tinj, ali najviše voli svoju babu s kojom se vratio

Plodna je zemlja u Ravnim kotarima, sve uspijeva, ali trebalo je te 1995. sve početi iznova, na ruševinama starog

m.vecernji.hr