Praznik demokracije je gotov, karte su presložene. Bit će to zanimljiv saziv #izbori2020