93% svinjetine u Nizozemskoj proizvedeno je unutar BetterLife koncepta, posebnog tržišnog seta pravila koji brine o boljim uvjetima uzgoja tih životinja. Sustav je nalik kategorizaciji u turizmu, jer proizvođači sami određuju hoće li djelovati u sistemu 1, 2, 3 zvjezdice, a o istoj ovisi kakvu će cijenu ostvariti kod prodaje. Model sada kreće u primjenu i u susjednoj Belgiji #AgriBEX