Dok u Hercegovini franjevci sade masline, časne su na Noćnjaku odnijele odličja za ulje i angažman. U nedalekoj Komarni ovaj križ pazi na vinograde i gleda na more. Eto i službeno od danas radim svete sličice ;)

@njusup