U Hrvatskom saboru izglasani Zakon o poljoprivredi i Zakon o uzgoju domaćih životinja #majdak