U inspekciji baranjskih vinograda. Loza je u dobroj kondiciji #belje #vidikovac