Jakub Marian, kartograf, objavio je na svojoj web stranici kartu koja prikazuje raspodjelu bogatstva u Europi.

Podaci prikazani na karti temelje se na analizi švicarske multinacionalne financijske tvrtke Credit Suisse koja mjeri bogatstvo zbrajanjem vrijednosti financijske i ostale imovine te oduzimanjem vrijednosti dugova.