Kako mi mladi ratari da dođemo do državnog poljoprivrednog zemljišta ako nismo korisnici od ranije, a znamo da prednost imaju raniji korisnici? Drugo da li će biti raspisan natječaj za mjeru 4.1.1 za manje ili srednje ratare. Naime ekonomska veličina gospodarstva u kalkulatoru mi je oko 50.000€ i neke godine pređe 50, i to mi značajno smanji bodove i do sada sa stocarima, povrtlarima i vocarima nisam imao šanse da dođem do sredstava iz EU fondova. I molim vas još jedno pitanje. Da li postoji šansa da se pojednostavi i pojeftini izdavanje građevinskih dozvola za gradnju objekata za poljoprivredu. Stala, skladišta, silosa? #Pitajministra :)