Izrada projekata za EU fondove (Mjera 4).

Od projektiranja, proizvodnje, montaže do puštanja u pogon:

- sušare za zrno
- silosna postrojenja od prijema, čišćenja, sušenja do skladištenja zrna
- sušare za voće i povrće, ljekovito bilje...

SILO-TEHNIKA d.o.o.
E-mail: seting@ri.t-com.hr
Supilova 339, Delnice
Tel: 051-812-472, 098-329-217