Delnice snijeg nikada ne zaobilazi. Ako bude padao cijeli dan i noć ni pola metra ujutro nije nemoguće.