Nakon žetve trebat će zrno i osušit.

Na slikama su kapaciteti sušara kod redukcije vlage sa 32/14%. Kod ulazne vlage od 20% kapacitet sušare duplo veći.

www.seting-inzenjering.hr
E-mail: seting@ri.t-com.hr
Tel: 051-812-472, 098-329-217