Posjetite nas na sajmu u Gudovcu u paviljonu 6, gdje će biti izložena naša sušara za zrno MINI 600 (kapacitet 600 kg/h kod redukcije vlage sa 32/14%), tip sušare koji je do sada isporučen i pušten u rad na 144 lokacije.

SILO-TEHNIKA d.o.o.
www.seting-inzenjering.hr
E-mail: seting@ri.t-com.hr
Tel: 051-812-472, 098-329-217