Bilogora. Tu negdje završava Koprivničko-križevačka i počinje Bjelovarsko-bilogorska županija.