100 godina traktora John Deere.
Što će donijeti sljedećih 100 godina?