A na osječkom je FAZOS-u 16. i 17. listopada HAPIH organizirao 3. hrvatsku konferenciju o procjeni rizika porijeklom iz hrane, uz obilježavanje Svjetskog dana hrane. Održan je okrugli stol o zdravoj prehrani, a bilo je govora i o opasnostima od ostataka pesticida u hrani te o kontroli genetski modificiranih organizama na hrvatskom tržištu...