Da je poljoprivreda odmaknula zaista daleko od motike i pluga moglo se vidjeti na Danu precizne poljoprivrede održanom danas
na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Između ostalog, predstavljene su bespilotne letjelice i navigacija, u organizaciji tvrtke Claas i Katedre za geoinformacijske tehnologije i GIS.