Danas je lijep dan za sijanje kukuruza NS 444 :) Da nam bude rodna godina !!!!