Područje ekološkog uzgoja u EU poraslo je za 46% od 2012. godine.
Ajde, nismo među najanemičnijima.