O ovome vrijedi razmisliti. Brinu me 2. i 6. točka.


10 načina na koje će pandemija promijeniti ljude i čovječanstvo

Manje seksa dovest će do smanjenja populacije, samim time i do gospodarskih i ekonomskih posljedica, a žene su već sada u lošijem položaju

www.vecernji.hr