Eko festival Osijek

Eko festival će se održati u subotu, 26. rujna u periodu od 10:00 do 00:00 sati, u Parku kralja Držislava u Osijeku, a cilj je educirati građane o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, kako bi se smanjila količina otpada koju proizvodimo i odlažemo na odlagališta. 

Program je jako zanimljiv, a radionice korisne. 

Za zabavni dio će se pobrinuti In da Sofa te nastupi Omera i Keme. Održat će se i koncert osječkog benda Sirup te nastup Borne Šercara i Mateja Meštrovića. 

Više na: https://bit.ly/2RXBpgw