Tornadica ispunjava očekivanja. No, zemlja je suha i puna korova pa ću morati naučiti kako se zovu mišići na rukama između lakta i ramena ;)