Par informacija o famoznom "GMO-u" :)


Objavljena ogromna studija: GMO kukuruz je zdraviji od običnog

ANALIZIRANO je više od 6000 znanstvenih radova, a zaključak je savršeno jasan.

www.index.hr