SKUPŠTINA LAG-a SAVA DONIJELA ODLUKU O POVEĆANJU ALOKACIJE ZA TO 1.1.1.

Obaviještavamo Vas kako je Skupština LAG-a SAVA na svojoj Sjednici održanoj 16. svibnja u Samboru donijela Odluku o povećanju alokacije za prvi LAG Natječaj. Ovom odlukom od prvobitno planiranih 10 projekata te iznosa alokacije od 150.000,00 EUR-a, LAG će sredstva dodijeliti za 15 korisnika sa svog područja (ukupna alokacija 225.000,00 EUR) . Usklađenje Lokalne razvojne strategije danas je dostavljeno APPRRR-u i u naredna dva mjeseca očekujemo odobrenje te početak izdavanja Odluka o financiranju za projekte prijavljene na LAG Natječaj.