"Nije dovoljno samo živjeti-reče leptir. Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cvijeća."... Pročitaj cijelu bilješku »