Pjegavi daždevnjak, zakonom zaštićen, obitava u prekrasnim šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ljepši dom nije mogao izabrati...