Aronija, vlastiti uzgoj, Urbani vrtovi, Bikara, 3 kg na jednom grmu